Boeken en laptop liggen op een tafel

Het doel van de masterclasses is om deelnemers meer kennis en inzicht te geven in het zorg- en zorgverzekeringsstelsel in Nederland. Dat draagt bij aan de kwaliteit en professionaliteit van het werk van de leden- en verzekerdenraden. De huidige reeks bestaat uit een introductiemasterclass, gevolgd door vier masterclasses over specifieke thema’s: de financiering van de zorg, de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, kwaliteit van zorg en de rol van de zorgverzekeraar, de rol van leden- en verzekerdenraden.

De masterclasses zijn bedoeld voor zittende en nieuwe leden van leden- en verzekerdenraden bij zorgverzekeraars. Frequentie en inhoud van de masterclasses worden afgestemd op de vraag vanuit de leden en actuele ontwikkelingen.