Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning is erop gericht om de positie van de cliënt te versterken. Met de juiste ondersteuning kan de cliënt weloverwogen keuzes maken en sluit de zorg beter aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Cliëntondersteuning is beschikbaar via het zorgkantoor of bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning sluiten zorgkantoren overeenkomsten af met aanbieders van deze ondersteuning op basis van het vastgestelde landelijke inkoopbeleid.

Uitgangspunten

In het inkoopbeleid staan de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook zijn hierin de voorwaarden en procedure beschreven waaraan een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning moet voldoen om zich in te kunnen schrijven bij het zorgkantoor. Dit landelijke inkoopbeleid is opgesteld door alle zorgkantoren. Zij maken via hun eigen websites de inschrijfprocedure voor 2024 en 2025 bekend.

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder

Diverse landelijke ontwikkelingen raken de onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien een toename aan vragen en complexiteit van de vraagstukken die op ons afkomen. Daarnaast is er een aantal landelijke initiatieven zoals het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de landelijke voorziening voor gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO). Deze initiatieven vragen een verdere ontwikkeling van cliëntondersteuning. Om hierop goed te zijn voorbereid is begin 2023 de visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning aangescherpt. Deze visie op cliëntondersteuning 2023 en verder vormt de basis van het inkoopbeleid.

Passende advisering en ondersteuning

Met de visie en het landelijk inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren dat de Wlz-cliënten goed geïnformeerd zijn, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor passende Wlz zorg. Verder zorgt het beleid ervoor dat de (onafhankelijke) cliëntondersteuning beschikbaar is voor alle Wlz-cliënten die daarvan gebruik willen maken en dat hierin keuzevrijheid is. Wlz-cliënten kunnen vertrouwen op goede kwaliteit van de ondersteuning. Om dit te realiseren is in het inkoopbeleid aandacht besteed aan doelmatigheid. Zo krijgen zoveel mogelijk cliënten ondersteuning binnen de beschikbare middelen.

In het beleid is aandacht voor het vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, het inzetten van het eigen netwerk en de beweging naar langer thuis wonen, digitalisering en innovatie. Dit alles om de cliënt zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.

Het inkoopbeleid en bijbehorende documenten staan op de pagina cliëntondersteuning.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten