Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt om de positie van de cliënt te versterken. De cliënt kan met de juiste ondersteuning weloverwogen keuzes maken. Daardoor sluit de zorg beter aan op zijn of haar wensen en mogelijkheden. Cliëntondersteuning is gratis beschikbaar voor mensen met een indicatie voor de Wlz en kan en loopt via het zorgkantoor of bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).

Handen bij elkaar

Iedereen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft recht op gratis cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning helpt mensen aan de juiste informatie over langdurige zorg. Zo kunnen zij weloverwogen keuze maken voor de zorg die het best aansluit op hun mogelijkheden en wensen.

Cliëntondersteuning is beschikbaar voor alle Wlz-cliënten en kan op twee manieren worden ingeschakeld: Via het zorgkantoor van de regio waarin iemand woont of via een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Op de website van het zorgkantoor staan de contactgegevens; zowel van de cliëntondersteuners van het zorgkantoor als van de onafhankelijke cliëntondersteuners die in de regio actief zijn. Cliënten kiezen zelf van wie ze ondersteuning willen ontvangen.

De vraag naar cliëntondersteuning neemt toe. In de visie op cliëntondersteuning 2023 en verder (zie hieronder) staat hoe de zorgkantoren ook in de toekomst cliëntondersteuning willen blijven bieden. Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit en doelmatigheid.

Gerelateerde publicaties

Langdurige zorg PDF

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder

Download publicatie Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder
Langdurige zorg PDF

Samenwerken aan passende cliëntondersteuning: Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Moeder met gehandicapt meisje
Langdurige zorg

Bondgenoten helpen naasten en laten niet los

De juiste ondersteuning helpt mensen in de langdurig zorg de zorg vinden die bij hen past. Via zorgkantoren en organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning beschikbaar. Zorgkantoren zetten zich daarnaast in voor de doorontwikkeling van cliëntondersteuning. Zo hebben Menzis en CZ samen met Zorgverzekeraars Nederland meegewerkt aan Pilot5. Deze pilot onderzoekt de ondersteuning aan naasten van mensen met een beperking. In Pilot5 staan bondgenoten naasten op allerlei manieren bij. Dit blijkt een enorme meerwaarde te zijn. “Een bondgenoot is langdurig bij het gezin betrokken en haakt niet zomaar af”, vertelt Corine Boer, projectleider Pilot5.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Man legt zijn arm om de schouder van zijn vrouw
Langdurige zorg

De cliëntondersteuner helpt de juiste weg te vinden

Een cliëntondersteuner helpt en adviseert mensen die zorg zoeken die bij hen past.

Bekijk alle berichten