Langdurige zorg

De langdurige zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daar werken zorgkantoren en ZN aan.

Uitdagingen

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening. Zorgkantoren zorgen ervoor dat iedereen met een indicatie voor de Wlz de zorg krijgt die nodig is.

Samenwerking in de regio

De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelstekorten en stijgende kosten. Ook de langdurige zorg heeft met deze uitdagingen te maken. Om deze zorg in de toekomst, goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is samenwerking in de regio nodig. Iedere regio heeft namelijk zijn specifieke opgave, bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling en het beschikbare zorgaanbod. Zorgkantoren en ZN versterken de onderlinge samenwerking op regionaal niveau en stimuleren innovatie en goede initiatieven.

Extra informatie

Meer informatie over zorgkantoren, bijvoorbeeld over het inkoopbeleid, wachtlijsten verpleeghuiszorg en capaciteitsplannen staat op deze website bij zorgkantoren.

 

Gerelateerde publicatie

Langdurige zorg PDF

Voorschrift zorgtoewijzing 2024

Langdurige zorg PDF

Nota van Wijziging – Zorginkoop Wlz

Download publicatie Nota van Wijziging – Zorginkoop Wlz
Langdurige zorg PDF

Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg

Download publicatie Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg
Langdurige zorg PDF

Aangepast inkoopkader langdurige zorg 2023

Langdurige zorg PDF

Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Download publicatie Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oude man doet met veel plezier een spelletje met jongeren
Langdurige zorg

Zorgkantoren wijzigen Wlz-inkoopbeleid voor alle sectoren

Afgelopen jaar hebben de zorgkantoren een meerjarenbeleid gepubliceerd. De zorgkantoren continueren de ingezette koers. Er is wel een belangrijke wijziging voor 2024 en 2025. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep van februari 2024. De wijzigingen van het beleid gelden voor alle drie de Wlz-sectoren: gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg. De wijzigingen voor 2024 worden met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar doorgevoerd. De aanpassingen voor 2024 zijn na te lezen in de Nota van Wijziging. Voor 2025 is het regionale beleid aangepast daar waar het uit de praktijk nodig bleek. Hierin zijn ook de wijzigingen naar aanleiding van het hoger beroep verwerkt. Alle wijzigingen voor 2025 zijn verwerkt in de regionale inkoopdocumenten van de zorgkantoren.

Man duwt rolstoel
Langdurige zorg

Vanaf 22 mei wijzigt het beheer van een pgb voor nieuwe budgethouders

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Door een aanpassing in de wet- en regelgeving is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Bekijk alle berichten