Langdurige zorg

De langdurige zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daar werken zorgkantoren en ZN aan.

Uitdagingen

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening. Zorgkantoren zorgen ervoor dat iedereen met een indicatie voor de Wlz de zorg krijgt die nodig is.

Samenwerking in de regio

De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelstekorten en stijgende kosten. Ook de langdurige zorg heeft met deze uitdagingen te maken. Om deze zorg in de toekomst, goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is samenwerking in de regio nodig. Iedere regio heeft namelijk zijn specifieke opgave, bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling en het beschikbare zorgaanbod. Zorgkantoren en ZN versterken de onderlinge samenwerking op regionaal niveau en stimuleren innovatie en goede initiatieven.

Extra informatie

Meer informatie over zorgkantoren, bijvoorbeeld over het inkoopbeleid, wachtlijsten verpleeghuiszorg en capaciteitsplannen staat op deze website bij zorgkantoren.

 

Gerelateerde publicatie

Langdurige zorg PDF

Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg

Download publicatie Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg
Langdurige zorg PDF

Aangepast inkoopkader langdurige zorg 2023

Langdurige zorg PDF

Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Download publicatie Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Twee vrouwen in gesprek
Langdurige zorg

In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz

Mensen die langdurig en intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten nu en in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om goede samenwerking en inzet van alle betrokken partijen. Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren zijn blij met de afspraken die Valente, de Nederlandse GGZ, MIND, VNG, ZN en VWS hebben gemaakt. “Deze afspraken zijn het vertrekpunt om met elkaar passende zorg en ondersteuning te bieden”, aldus Ingrid Schouw, clustermanager bij van zorgkantoor Midden IJssel (Salland Zorgkantoor).

Bekijk alle berichten