Langdurige zorg

De langdurige zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daar werken zorgkantoren en ZN aan.

Uitdagingen

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening. Zorgkantoren zorgen ervoor dat iedereen met een indicatie voor de Wlz de zorg krijgt die nodig is.

Samenwerking in de regio

De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelstekorten en stijgende kosten. Ook de langdurige zorg heeft met deze uitdagingen te maken. Om deze zorg in de toekomst, goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is samenwerking in de regio nodig. Iedere regio heeft namelijk zijn specifieke opgave, bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling en het beschikbare zorgaanbod. Zorgkantoren en ZN versterken de onderlinge samenwerking op regionaal niveau en stimuleren innovatie en goede initiatieven.

Extra informatie

Meer informatie over zorgkantoren, bijvoorbeeld over het inkoopbeleid, wachtlijsten verpleeghuiszorg en capaciteitsplannen staat op deze website bij zorgkantoren.

 

Gerelateerde publicatie

Langdurige zorg PDF

Nota van Wijziging – Zorginkoop Wlz

Download publicatie Nota van Wijziging – Zorginkoop Wlz
Langdurige zorg PDF

Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg

Download publicatie Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg
Langdurige zorg PDF

Aangepast inkoopkader langdurige zorg 2023

Langdurige zorg PDF

Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Download publicatie Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op rechtszaak ouderenzorgorganisaties

Zorgkantoren hebben de hoop dat zorgaanbieders zien dat we alleen gezamenlijk de grote maatschappelijke en personele uitdagingen in de langdurige zorg het hoofd kunnen bieden. Zorgkantoren begrijpen dat zorgaanbieders hun positie veilig willen stellen door de weg naar de rechter te maken.

Oudere vrouw werkt op tablet
Langdurige zorg

Ingebruikname indicatieregister Wlz bevordert efficiënte gegevensuitwisseling

Cliënten in de langdurige zorg hebben behoefte aan meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Voor zorgprofessionals zijn minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten van belang. De ingebruikname van het indicatieregister Wlz van het Actieprogramma iWlz op 5 juli 2023 brengt deze efficiëntere gegevensuitwisseling een stap dichterbij. En dat is goed nieuws voor cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere Wlz-partijen.

Man loopt met rollator
Langdurige zorg

Publicatie Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz week uitgesteld

Het beantwoorden van de vele vragen over het inkoopbeleid Wlz van zorgkantoren kost meer tijd omdat zorgkantoren het belangrijk vinden om dit secuur te doen. De publicatie van de beantwoording wordt daarom een week uitgesteld. Zorgaanbieders worden via de Nota van Inlichtingen op 7 juli geïnformeerd.

Bekijk alle berichten