Langdurige zorg

Vanaf 22 mei wijzigt het beheer van een pgb voor nieuwe budgethouders

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Door een aanpassing in de wet- en regelgeving is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren.

Man duwt rolstoel

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

Het verwerken van een nieuwe aanvraag voor een pgb vraagt tijd. Vanwege de duur van dit proces wordt bij aanvragen vanaf 22 mei 2024 de gewaarborgde hulp niet meer als mogelijkheid aangeboden. * Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren

Huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp

Mensen die al een pgb met een gewaarborgde hulp hebben, worden door hun zorgkantoor geïnformeerd over de wijziging. De afschaffing gaat officieel in op 1 juli 2024 en huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp kunnen deze tot 1 juli 2028 gebruiken. Wel moet het ‘Machtigingsformulier pgb-beheerder’ ingevuld worden. De afschaffing van de gewaarborgde hulp heeft geen invloed op de hoogte van het persoonsgebonden budget.

Budgethouders beheert eigen pgb

Voor budgethouders die zelf hun pgb beheren, verandert er niks.

Het beheer van het pgb

Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Een budgethouder mag zelf het pgb beheren als deze persoon handelingsbevoegd is (dus geen wettelijk vertegenwoordiger heeft) en pgb-vaardig is. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Voor een groot deel van de budgethouders is het zelf beheren van het pgb niet eenvoudig. Daarom regelt een pgb-beheerder dit voor hen. Met het ‘machtigingsformulier pgb-beheerder’ wordt een pgb-beheerder geregeld.

Voor vragen over het (beheer van) het pgb kunnen (toekomstige) budgethouders terecht bij hun zorgkantoor. Op Zorgkantoor.nl staat welk zorgkantoor in welke regio actief is.

Zorgkantoren voeren de wijziging door op verzoek van het ministerie van VWS. Meer over de wijziging staat in een eerder nieuwsbericht dat is gepubliceerd.

*Bij CZ zorgkantoor is het tot 1 juni mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten