Gehandicaptenzorg

Mensen met een beperking hebben recht op tijdige, betekenisvolle en passende zorg. We werken er met andere partijen aan om de gehandicaptenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Betekenisvol leven

Ook de gehandicaptenzorg staat voor grote uitdagingen. Er moet wat gebeuren om passende zorg te kunnen blijven leveren en om voldoende personeel beschikbaar te hebben en houden. Mensen met een beperking hebben recht om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Met de krimpende arbeidsmarkt staat dit onder druk. Er zijn oplossingen nodig om iedereen ook in de toekomst de zorg te kunnen geven die nodig is. Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben in 2022 een akkoord gesloten. Doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Meer lezen over het akkoord van VGN en ZN? Deze pagina geeft meer uitleg.

Kanslijnen

Toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren, stellen ZN en VGN. De organisaties hebben de ambitie om gezamenlijk de transitie in gang te zetten die daar voor nodig is. Ze zien dezelfde opgave en voelen de verantwoordelijkheid om die gezamenlijk op te pakken. En dat niet alleen in een gedeelde ambitie voor de transitie maar ook in hoe die transitie eruit gaat zien. Die transitie krijgt vorm op vijf thema’s of wel kanslijnen:

  • Elke cliënt krijg een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  • Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  • Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  • Elke cliënt die dat aankan krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.
  • Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Door het slimmer, ander en vernieuwend organiseren van de zorg wordt met deze kanslijnen een bijdrage geleverd aan het optimaal inzetten en faciliteren van zorgprofessionals en het betaalbaar houden van de zorg.

Kwaliteit en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke waarden binnen de gehandicaptenzorg. Daarom werkt de gehandicaptenzorg met een kwaliteitskompas, door en voor de hele gehandicaptenzorg.

Relevante nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Gehandicaptenzorgsector deelt kennis en ervaring met elkaar

Een zaal vol mensen met een beperking, naasten, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren deelden donderdag 12 oktober hun verhalen met elkaar. Deze verhalen over hoe zij de verandering die in de gehandicaptenzorg nodig is vormgeven, waren bedoeld om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Met de kennis en ervaring die is opgedaan, willen organisatoren VGN en ZN de transitie in de gehandicaptenzorg versnellen.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Gehandicapt meisje en moeder
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop gehandicaptenzorg

Vandaag deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Het kort geding ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter bepaalde dat zorgkantoren hun inkoopbeleid niet hoeven aan te passen. De zorgkantoren herkennen zich in de uitspraak van de rechter.

Bekijk alle berichten