Langdurige zorg

Publicatie Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz week uitgesteld

Het beantwoorden van de vele vragen over het inkoopbeleid Wlz van zorgkantoren kost meer tijd omdat zorgkantoren het belangrijk vinden om dit secuur te doen. De publicatie van de beantwoording wordt daarom een week uitgesteld. Zorgaanbieders worden via de Nota van Inlichtingen op 7 juli geïnformeerd.

Met het meerjarig inkoopbeleid organiseren de zorgkantoren passende zorg in de regio in het belang van de cliënt. De publicatie van het meerjarig regionaal inkoopbeleid voor de langdurige zorg op 1 juni 2023 heeft bij de verschillende zorgkantoren tot tienduizenden vragen van zorgaanbieders geleid. Zorgkantoren waarderen de belangstelling van zorgaanbieders voor het nieuwe meerjarig inkoopbeleid.
De afgelopen weken zijn de medewerkers van zorgkantoren fulltime bezig geweest met de inventarisatie en beantwoording van deze vragen. Om de grote hoeveelheid vragen zorgvuldig te beantwoorden, hebben zorgkantoren meer tijd nodig. Dit betekent dat de zorgkantoren de zogeheten Nota van Inlichtingen, waarin zij de vragen per regio beantwoorden, op 7 juli 2023 publiceren (in plaats van 30 juni 2023). De start van de inschrijving door zorgaanbieders begint daardoor ook op 7 juli. De sluiting van de inschrijving is ook een week verschoven, tot en met 4 augustus 17:00 uur, om zorgaanbieders voldoende tijd te geven voor de inschrijving.

Elk zorgkantoor heeft in dit inkoopbeleid voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft worden aangegaan. Wat de zorgkantoren nodig achten om deze uitdagingen aan te gaan en hoe zij zo de langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft toegankelijk en betaalbaar houden, staat in de gezamenlijke visie. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Voor vragen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun zorgkantoor uit hun regio.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten