Langdurige zorg

Publicatie Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz week uitgesteld

Het beantwoorden van de vele vragen over het inkoopbeleid Wlz van zorgkantoren kost meer tijd omdat zorgkantoren het belangrijk vinden om dit secuur te doen. De publicatie van de beantwoording wordt daarom een week uitgesteld. Zorgaanbieders worden via de Nota van Inlichtingen op 7 juli geïnformeerd.

Met het meerjarig inkoopbeleid organiseren de zorgkantoren passende zorg in de regio in het belang van de cliënt. De publicatie van het meerjarig regionaal inkoopbeleid voor de langdurige zorg op 1 juni 2023 heeft bij de verschillende zorgkantoren tot tienduizenden vragen van zorgaanbieders geleid. Zorgkantoren waarderen de belangstelling van zorgaanbieders voor het nieuwe meerjarig inkoopbeleid.
De afgelopen weken zijn de medewerkers van zorgkantoren fulltime bezig geweest met de inventarisatie en beantwoording van deze vragen. Om de grote hoeveelheid vragen zorgvuldig te beantwoorden, hebben zorgkantoren meer tijd nodig. Dit betekent dat de zorgkantoren de zogeheten Nota van Inlichtingen, waarin zij de vragen per regio beantwoorden, op 7 juli 2023 publiceren (in plaats van 30 juni 2023). De start van de inschrijving door zorgaanbieders begint daardoor ook op 7 juli. De sluiting van de inschrijving is ook een week verschoven, tot en met 4 augustus 17:00 uur, om zorgaanbieders voldoende tijd te geven voor de inschrijving.

Elk zorgkantoor heeft in dit inkoopbeleid voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft worden aangegaan. Wat de zorgkantoren nodig achten om deze uitdagingen aan te gaan en hoe zij zo de langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft toegankelijk en betaalbaar houden, staat in de gezamenlijke visie. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Voor vragen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun zorgkantoor uit hun regio.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten