Langdurige zorg

Publicatie Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz week uitgesteld

Het beantwoorden van de vele vragen over het inkoopbeleid Wlz van zorgkantoren kost meer tijd omdat zorgkantoren het belangrijk vinden om dit secuur te doen. De publicatie van de beantwoording wordt daarom een week uitgesteld. Zorgaanbieders worden via de Nota van Inlichtingen op 7 juli geïnformeerd.

Met het meerjarig inkoopbeleid organiseren de zorgkantoren passende zorg in de regio in het belang van de cliënt. De publicatie van het meerjarig regionaal inkoopbeleid voor de langdurige zorg op 1 juni 2023 heeft bij de verschillende zorgkantoren tot tienduizenden vragen van zorgaanbieders geleid. Zorgkantoren waarderen de belangstelling van zorgaanbieders voor het nieuwe meerjarig inkoopbeleid.
De afgelopen weken zijn de medewerkers van zorgkantoren fulltime bezig geweest met de inventarisatie en beantwoording van deze vragen. Om de grote hoeveelheid vragen zorgvuldig te beantwoorden, hebben zorgkantoren meer tijd nodig. Dit betekent dat de zorgkantoren de zogeheten Nota van Inlichtingen, waarin zij de vragen per regio beantwoorden, op 7 juli 2023 publiceren (in plaats van 30 juni 2023). De start van de inschrijving door zorgaanbieders begint daardoor ook op 7 juli. De sluiting van de inschrijving is ook een week verschoven, tot en met 4 augustus 17:00 uur, om zorgaanbieders voldoende tijd te geven voor de inschrijving.

Elk zorgkantoor heeft in dit inkoopbeleid voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft worden aangegaan. Wat de zorgkantoren nodig achten om deze uitdagingen aan te gaan en hoe zij zo de langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft toegankelijk en betaalbaar houden, staat in de gezamenlijke visie. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Voor vragen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun zorgkantoor uit hun regio.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten