Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Zorgverzekeraars hebben duidelijke regels rondom medische beoordelingen. Die vinden plaats door een medisch adviseur of, onder diens functionele verantwoordelijkheid, door een medewerker die deel uitmaakt van de zogenoemde functionele eenheid. Die medewerker heeft een van de medisch adviseur afgeleide geheimhouding. De medisch adviseur geeft vakinhoudelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld in werkinstructies) op het gebied van beoordelen, interpreteren en opvragen van gegevens over gezondheid aan de medewerkers binnen de functionele eenheid. Deze medewerkers onderscheiden zich van andere medewerkers die bij verwerking van gegevens over gezondheid betrokken zijn, doordat zij zich bezighouden met (direct ondersteunende werkzaamheden bij) de beoordeling en interpretatie van deze gegevens. De medisch adviseur heeft en houdt de medisch verantwoordelijkheid. Net als de machtiging, wordt de medische foto zeven jaar bewaard. De foto vormt onderdeel van het dossier ter onderbouwing van een betaling. Alleen als iets niet wordt goedgekeurd is het bewaren van zeven jaar dus niet aan de orde.

Als er toch ongewenste situaties zijn voorgekomen, zoals in het artikel geschetst, dan verzoeken wij die vrouwen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Zodat zij kunnen kijken hoe eventuele problemen die spelen, kunnen worden opgelost. Aan de NOS is dit ook meerdere malen aangegeven. Zorgverzekeraars kunnen niets uitzoeken (en indien noodzakelijk verbeteren), als de verzekerde niet bekend is.

Op dit moment vinden gesprekken plaats over een aanpassing van het machtigingsbeleid van tertiaire borstreconstructies na borstkanker. Wij verwachten daar deze maand meer informatie over te kunnen geven.

 

 

 

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten