Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Zorgverzekeraars hebben duidelijke regels rondom medische beoordelingen. Die vinden plaats door een medisch adviseur of, onder diens functionele verantwoordelijkheid, door een medewerker die deel uitmaakt van de zogenoemde functionele eenheid. Die medewerker heeft een van de medisch adviseur afgeleide geheimhouding. De medisch adviseur geeft vakinhoudelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld in werkinstructies) op het gebied van beoordelen, interpreteren en opvragen van gegevens over gezondheid aan de medewerkers binnen de functionele eenheid. Deze medewerkers onderscheiden zich van andere medewerkers die bij verwerking van gegevens over gezondheid betrokken zijn, doordat zij zich bezighouden met (direct ondersteunende werkzaamheden bij) de beoordeling en interpretatie van deze gegevens. De medisch adviseur heeft en houdt de medisch verantwoordelijkheid. Net als de machtiging, wordt de medische foto zeven jaar bewaard. De foto vormt onderdeel van het dossier ter onderbouwing van een betaling. Alleen als iets niet wordt goedgekeurd is het bewaren van zeven jaar dus niet aan de orde.

Als er toch ongewenste situaties zijn voorgekomen, zoals in het artikel geschetst, dan verzoeken wij die vrouwen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Zodat zij kunnen kijken hoe eventuele problemen die spelen, kunnen worden opgelost. Aan de NOS is dit ook meerdere malen aangegeven. Zorgverzekeraars kunnen niets uitzoeken (en indien noodzakelijk verbeteren), als de verzekerde niet bekend is.

Op dit moment vinden gesprekken plaats over een aanpassing van het machtigingsbeleid van tertiaire borstreconstructies na borstkanker. Wij verwachten daar deze maand meer informatie over te kunnen geven.

 

 

 

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten