Langdurige zorg

Voorschrift zorgtoewijzing 2024 langdurige zorg is gepubliceerd

Het Voorschrift zorgtoewijzing voor 2024 is gepubliceerd. Dit voorschrift is onderdeel van afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Het beschrijft hoe iemand met een zorgvraag naar passende Wlz-zorg komt.

Oudere vrouw aan tafel met een man die wat opschrijft

Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2024 tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het is van toepassing op alle cliënten met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel van het voorschrift is om de uitvoering van de Wlz transparant en op een uniforme manier te garanderen. Cliënten hebben hierdoor overal in Nederland een gelijk recht op zorg.

Er is voor 2024 een nieuw voorschrift opgesteld onder andere om het voorschrift beter te laten aansluiten op de ontwikkeling naar langer thuis wonen en op de nieuwe visie op cliëntondersteuning. Ook is de tekst rondom het begrip Passende zorg geactualiseerd en sluit het aan op het nieuwe Indicatieregister van het CIZ.

Het Voorschrift zorgtoewijzing staat in het dossier Langdurige zorg én is te vinden bij de publicaties op deze website.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten