Langdurige zorg

Voorschrift zorgtoewijzing 2024 langdurige zorg is gepubliceerd

Het Voorschrift zorgtoewijzing voor 2024 is gepubliceerd. Dit voorschrift is onderdeel van afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Het beschrijft hoe iemand met een zorgvraag naar passende Wlz-zorg komt.

Oudere vrouw aan tafel met een man die wat opschrijft

Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2024 tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het is van toepassing op alle cliënten met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel van het voorschrift is om de uitvoering van de Wlz transparant en op een uniforme manier te garanderen. Cliënten hebben hierdoor overal in Nederland een gelijk recht op zorg.

Er is voor 2024 een nieuw voorschrift opgesteld onder andere om het voorschrift beter te laten aansluiten op de ontwikkeling naar langer thuis wonen en op de nieuwe visie op cliëntondersteuning. Ook is de tekst rondom het begrip Passende zorg geactualiseerd en sluit het aan op het nieuwe Indicatieregister van het CIZ.

Het Voorschrift zorgtoewijzing staat in het dossier Langdurige zorg én is te vinden bij de publicaties op deze website.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten