Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

De langdurige zorg staat voor grote uitdagingen door een toenemende vraag, stijgende kosten en een groeiend arbeidsmarktprobleem. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en goede bedrijfsvoering. Zorgkantoren zijn verplicht aanbieders reële tarieven te bieden. Hun gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt in het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de langdurige zorg. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor een financieel en uitvoerbaar kader dat de basis vormt voor de zorginkoop van de langdurige zorg. Als ieder zijn rol pakt, blijft de langdurige zorg duurzaam toegankelijk.

Reële tarieven

Voor het meerjarig inkoopbeleid dat op 1 juni 2023 is gepubliceerd zijn de jaarrekeningen van 2021 als basis gebruikt. Analyses op basis van de op dit moment beschikbare jaarrekeningen 2022 wijzen uit dat de gepubliceerde richttariefpercentages niet meer voldoen aan de in het inkoopbeleid gehanteerde uitgangspunten. Dit is de reden waarom die percentages worden verhoogd.

Herziene percentages

Dit zijn de herziene richttariefpercentages voor het jaar 2024:

  • Sector V&V 96,4%
  • Sector GHZ 96,0%
  • Sector GGZ 96,7%

De aanpassingen zijn per zorgkantoor verwerkt in een Nota van Wijziging die op de website van elk zorgkantoor wordt gepubliceerd.

*Over het meerjarig inkoopbeleid lopen op dit moment kort gedingen.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten