Hangmappen en ordner met paperassen

Het merendeel van de zorgaanbieders is te goeder trouw en declareert correct. Toch komt ook in de zorg fraude voor. Dat is onacceptabel. Zorgverzekeraars zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actief beleid te voeren op het gebied van fraudebeheersing. Ze willen ervoor zorgen dat zorggeld besteed wordt aan zorg en niet wegvloeit naar fraudeurs.

Uitgangspunten en activiteiten zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars spannen zich actief in om fraude te voorkomen, met als motto dat voorkomen beter is dan genezen. Denk bij deze preventieve aanpak bijvoorbeeld aan het screenen van medewerkers bij het aangaan van een dienstverband en zorgaanbieders bij het aangaan van (betaal)overeenkomsten.

Bij elke zorgverzekeraar zijn medewerkers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van fraudebeheersingsbeleid en voor het uitvoeren van fraudeonderzoeken. Daarnaast zijn er fraudecontactpersonen op diverse afdelingen in de organisatie die extra alert zijn op het signaleren van fraudevermoedens. Verder is fraudebeheersing een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Dat betekent dat er binnen alle bedrijfsprocessen aandacht is voor fraudebeheersing. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsproducten of polisvoorwaarden, maar ook bij het inrichten van de administratieve processen.

Zorgverzekeraars hebben in samenwerking met opleidingsinstituut SPV een zorgspecifieke opleiding fraudebeheersing ontwikkeld en een cursus voor fraudecontactpersonen.

Zorgverzekeraars zijn als het gaat om fraudebeheersing actief op vijf terreinen, te weten: cultuur, preventie, detectie, onderzoek en repressie. Lees hier meer informatie over deze terreinen.

Wat is fraude?

Zorgverzekeraars spreken van fraude als er sprake is van de volgende drie kenmerken:

  • Opzet/bewust handelen
  • Overtreding van een regel
  • (Poging tot) verkrijgen van wederrechtelijk voordeel

Vormen van zorgfraude

 

  • Dubbele claim: een nota is vaker dan eenmaal ingediend
  • Valse declaraties: er wordt gedeclareerd terwijl er geen (verzekerde) zorg is geleverd
  • Ophogen van declaraties: er wordt meer (of duurdere zorg) gedeclareerd dan daadwerkelijk aan zorg is geleverd
  • Onjuiste voorstelling van zaken

Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg

Het Kenniscentrum Fraudebeheersing is onderdeel van Zorgverzekeraars Nederland. Via het Kenniscentrum Fraudebeheersing werken zorgverzekeraars onderling en met ketenpartners samen aan het tegengaan en voorkomen van fraude in de zorg. Die ketenpartners zijn: NZa, IGJ, CIZ, Nederlandse Arbeidsinspectie, FIOD, OM, VNG, Belastingdienst, politie en Verbond van Verzekeraars.

Gerelateerde publicaties

Controle en fraudebeheersing PDF

Organisatie fraudebeheersing bij zorgverzekeraars

Download publicatie Organisatie fraudebeheersing bij zorgverzekeraars
Controle en fraudebeheersing PDF

Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2021

Download publicatie Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2021
Controle en fraudebeheersing PDF

Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2020

Download publicatie Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2020

Nieuwsberichten gerelateerd aan dit onderwerp

Bekijk alle berichten
Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Controle en fraudebeheersing

Zorgverzekeraars: meer zicht op fraude door samenwerking

Zorgverzekeraars hebben in 2021 ruim duizend fraudeonderzoeken afgerond.

Vrouw werkt op laptop
Controle en fraudebeheersing

Wet verbetert strijd tegen ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude

De Tweede Kamer debatteert op 14 februari over de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg. Deze nieuwe wet stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in staat om zorgvuldig en gecontroleerd fraudesignalen met elkaar te delen. Hierdoor kunnen zij beter samenwerken bij de bestrijding van ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude.

Bekijk alle berichten