Controle en fraudebeheersing

Controle van declaraties en het voorkomen van fraude helpen om de zorg toegankelijk te houden

Onderwerpen in dit dossier

Controle

Zorgverzekeraars hebben de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar, goed en toegankelijk te houden. Dit betekent onder andere dat verzekerden recht hebben op de juiste zorg tegen de juiste prijs. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders investeren daarom de laatste jaren nadrukkelijker in het vergroten van de rechtmatigheid van de zorgkosten.

Een belangrijk middel om hieraan te kunnen voldoen, is het uitvoeren van controles voor en/of na betaling van een declaratie. De aandacht van zorgverzekeraars en ZN richt zich momenteel niet op meer controles op eenzelfde declaratie, maar op bétere declaraties waar juist minder controle op nodig is. Het gevolg is dat controles op de declaraties in een zo vroeg mogelijk stadium in de keten verricht moeten worden én dat de zorgaanbieder veel operationele controles zelf kan doen.

Fraudebeheersing

Zorggeld moet besteed worden in de zorg. Daarom voeren zorgverzekeraars een actief beleid op het voorkomen en bestrijden van fraude. Bij zorgverzekeraars werken daarvoor onder meer medewerkers die fraudebeheersingsbeleid ontwikkelen en fraudeonderzoeken uitvoeren.

Zorgverzekeraars en ZN spannen zich actief in om fraude te voorkomen, met als motto: voorkomen is beter dan genezen. Bijvoorbeeld door het screenen van medewerkers bij het aangaan van een dienstverband en van zorgaanbieders bij het aangaan van (betaal)overeenkomsten. Als er toch een vermoeden van fraude is, onderzoeken zorgverzekeraars de fraudesignalen om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van fraude.

Controle en fraudebeheersing PDF

Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2021

Download publicatie Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2021
Controle en fraudebeheersing PDF

Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2020

Download publicatie Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2020

Nieuwsberichten gerelateerd aan dit dossier

Bekijk alle berichten
Vrouw werkt op laptop
Controle en fraudebeheersing

Wet verbetert strijd tegen ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude

De Tweede Kamer debatteert op 14 februari over de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg. Deze nieuwe wet stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in staat om zorgvuldig en gecontroleerd fraudesignalen met elkaar te delen. Hierdoor kunnen zij beter samenwerken bij de bestrijding van ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Controle en fraudebeheersing

Zorgverzekeraars: meer zicht op fraude door samenwerking

Zorgverzekeraars hebben in 2021 ruim duizend fraudeonderzoeken afgerond.

Bekijk alle berichten