Ambities zorginkoop, digitale zorg en gegevensuitwisseling

Oudere met tablet

Zorgverzekeraars en zorgkantoren formuleren jaarlijks gezamenlijk hun ambities en doelen op gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling. Met deze gezamenlijke ambities zorginkoop digitalisering en gegevensuitwisseling willen zorgverzekeraars en zorgkantoren samen met zorgaanbieders bijdragen aan toegankelijke, toekomstbestendige én patiënt/cliëntgerichte zorg.

Om dit te realiseren hebben veldpartijen, zorgverzekeraars en zorgkantoren met elkaar in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO) forse uniforme ambities geformuleerd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Naast de ambities en doelen in het IZA en WOZO zijn ook afspraken in het IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling en de nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestel (NVS) gemaakt om bij te dragen aan toegankelijke, toekomstbestendige én patiënt/cliëntgerichte zorg.

In de jaarlijks geformuleerde ambities zorginkoop digitalisering en gegevensuitwisseling sluiten zorgverzekeraars en zorgkantoren aan op de eerder gemaakte afspraken in het IZA, WOZO, IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling en NVS en leggen de focus op een aantal ambities. Zorgverzekeraars en zorgkantoren verwijzen in het inkoopbeleid dat jaarlijks 1 april gepubliceerd wordt naar de centraal gepubliceerde ambities zorginkoop digitalisering en gegevensuitwisseling. Aanvullend is iedere zorgverzekeraar en zorgkantoor vrij om deze gezamenlijke ambities te vertalen naar het eigen beleid.

De verschillende actieve uniforme ambities zorginkoop digitalisering en gegevensuitwisseling zijn per jaar terug te vinden op deze pagina.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Digitalisering

Nationale visie op gezondheidsinformatiestelsel naar de Tweede Kamer

De nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel is klaar. Op 6 april stuurde minister Kuipers de visie naar de Tweede Kamer. De nationale visie is opgesteld onder regie van het ministerie van VWS, samen met Nictiz, VZVZ en ZN. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is trots op het gezamenlijk bereikte resultaat. Er ligt nu een visie die voor de korte en langere termijn richting kan geven aan de ontwikkeling van het gezondheidsinformatiestelsel. Een belangrijke stap voor het inrichten van het toekomstige gezondheidsinformatiestelsel.

Vrouw met laptop op de bank
Digitalisering

NVZ, NFU en ZN pleiten voor ‘geen bezwaar’-systeem bij gegevensuitwisseling in de zorg

Op 15 september spreekt de Tweede kamer over de gegevensuitwisseling in de zorg.

Verpleegkundige werkt op een tablet
Digitalisering

Belangrijke rol voor ZN bij einde faxgebruik in de zorg

In 2025 moet het definitief afgelopen zijn met het faxgebruik in de zorg.

Bekijk alle berichten