Digitalisering

Databeschikbaarheid, hybride en digitale zorg helpen onze zorg duurzaam toegankelijk te houden.

Tijdens de coronacrisis bleek dat passende hybride en digitale zorg niet alleen kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg en leven, maar ook aan de toegankelijkheid van zorg. Deze vormen van zorg kunnen daarnaast de eigen regie en zelfstandigheid van patiënten vergroten. En ze dragen bij aan het verlichten van de overspannen arbeidsmarkt.

Zorgverzekeraars en ZN willen de ontwikkeling en inzet van passende hybride en digitale zorg samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en overheidspartijen versnellen; digitaal waar het past, fysiek waar het moet. Digitalisering kan ook:

  • de kwaliteit van zorg op peil houden of verbeteren
  • de ervaren gezondheid van patiënten verbeteren
  • de tevredenheid van medewerkers vergroten
  • bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg

Deze digitale vorm van zorg vervangt bepaalde bestaande zorg. Het is dus geen toevoeging op de zorg die nu al geleverd wordt.
Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben voor de komende jaren ambities bepaald voor passende hybride en digitale zorg. Meer informatie hierover staat op de pagina Ambities Zorginkoop digitalisering 2024.

Kenniscentrum Digitale Zorg

Om de ontwikkeling van hybride en digitale zorg te versnellen, bundelen zorgverzekeraars en ZN hun kennis en ervaring in het Kenniscentrum Digitale Zorg. Het gaat hierbij om kennis en ervaring op het gebied van innovatie, medisch advies, zorginkoop, gezondheidsrecht, ethiek, data en kunstmatige intelligentie. Door al deze informatie samen te brengen, willen we de implementatie van relevante digitale zorgtoepassingen versnellen.

Innovators ontwikkelen digitale zorgtoepassingen. Het Kenniscentrum Digitale Zorg verzamelt deze initiatieven en prioriteert samen met het zorgveld welke van deze zorgtoepassingen binnen het Kenniscentrum Digitale Zorg in aanmerking komen voor een toetsing. Via een vaste ‘route’ bepaalt het kenniscentrum zo of de betreffende toepassing in aanmerking komt voor opschaling. Het doel van de opschaling is dat toepassingen sneller hun weg naar de zorgpraktijk vinden.

Gerelateerde publicaties

Digitalisering PDF

Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

Download publicatie Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

gegevensuitwisseling

Bekijk alle berichten
John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Digitalisering

Nationale visie op gezondheidsinformatiestelsel naar de Tweede Kamer

De nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel is klaar. Op 6 april stuurde minister Kuipers de visie naar de Tweede Kamer. De nationale visie is opgesteld onder regie van het ministerie van VWS, samen met Nictiz, VZVZ en ZN. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is trots op het gezamenlijk bereikte resultaat. Er ligt nu een visie die voor de korte en langere termijn richting kan geven aan de ontwikkeling van het gezondheidsinformatiestelsel. Een belangrijke stap voor het inrichten van het toekomstige gezondheidsinformatiestelsel.

Bekijk alle berichten