Digitale zorg

Het stimuleren van passende hybride en digitale zorg helpt de zorg toekomstbestendig te maken.

Oudere vrouw werkt op tablet

Zorgverzekeraars werken aan de ambitie dat zorgaanbieders passende hybride en digitale zorg aanbieden. Dit betekent passende digitale zorg waar het kan, fysieke zorg wanneer dit moet of een mix van digitale en fysieke zorg; zogenoemde hybride zorg. Met deze beweging zetten we ons gezamenlijk in voor het versnellen van de transformatie van de zorg zodat we deze toekomstbestendig kunnen maken. Dit doen we door zorg te voorkomen, vervangen en te verplaatsen. Met het aanbieden van passende hybride en digitale zorg dragen zorgaanbieders bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

In het Kenniscentrum Digitale Zorg bundelen zorgverzekeraars hun kennis en ervaring op het gebied van innovatie, medisch advies, zorginkoop, gezondheidsrecht, ethiek, data en kunstmatige intelligentie. Door deze bundeling van kennis en ervaring willen we de implementatie van relevante digitale zorgtoepassingen versnellen. Daarbij beperken we ons tot zes speerpunten.

 • Hybride Huisartsenpraktijk inclusief het voorkomen en verbeteren van de verwijzing naar de 2e lijn
 • Patiëntgerichte chronische zorg door inzet van telemonitoring
 • Ouderen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen m.b.v. digitale oplossingen
 • Verminderen van wachtlijsten in 1e lijn, GGZ, wijkverpleging en Wlz door inzet van digitale oplossingen
 • Digitale ondersteuning van integrale zorg vanuit 2e lijn, huisartsenzorg, wijkverpleging en Wlz
 • Technologie die zorg voorkomt - de geïndiceerde preventie

Zorgtransformatiemodel

Om er voor te zorgen dat digitale zorgtoepassingen op deze zes speerpunten sneller hun weg naar de zorgpraktijk vinden, is door zorgverzekeraars gezamenlijk het Zorgtransformatiemodel ontwikkeld.
Het Zorgtransformatiemodel bestaat uit zes puzzelstukjes:

 • Idee- & ontwikkeling digitale zorgtoepassing – innovatoren
 • Gezamenlijk verzamelen & prioriteren – kenniscentrum met zorgveld
 • Waardebepaling in de praktijk – individuele zorgverzekeraars met zorgveld
 • Gezamenlijke toetsing – kenniscentrum met zorgveld
 • Gezamenlijke evaluatie – kenniscentrum met zorgveld
 • Opschalen – individuele zorgverzekeraars met zorgveld

 

Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

Innovatoren ontwikkelen digitale zorgtoepassingen, puzzelstuk Idee- & ontwikkeling digitale zorgtoepassingen. Het Kenniscentrum Digitale Zorg verzamelt digitale initiatieven en prioriteert samen met het zorgveld welke zorgtoepassingen in het Kenniscentrum Digitale Zorg in aanmerking komen voor een toetsing. Dit gebeurt bij puzzelstuk Gezamenlijk verzamelen & prioriteren.

De toetsing, bij puzzelstuk Gezamenlijk toetsing, vindt plaats aan de hand van een leidraad. Het Citrienfonds steunt het gebruik van de Leidraad. Gezamenlijk met het zorgveld worden digitale zorgtoepassingen getoetst op veilig gebruik in de zorg.

Een positief toetsresultaat geeft aan dat de digitale zorgtoepassing voldoet aan de verschillende onderdelen van de leidraad en veilig in de zorg kan worden gezet. Een positieve toets is geen garantie dat zorgaanbieders ook daadwerkelijk met de toepassing gaan werken.

Indien een digitale zorgtoepassing voldoet aan de leidraad, kan door individuele zorgverzekeraars met het zorgveld worden besloten tot een waardebepaling in de praktijk. Deze waardebepaling volgt niet vanzelfsprekend op een succesvolle toetsing. Om voor een waardebepaling in aanmerking te komen, is er minimaal 1 zorgverzekeraar en 1 zorgaanbieder nodig die de waardebepaling mogelijk willen maken.

De eventuele opschaling van een digitale zorgtoepassing, aangejaagd door zorgverzekeraars en het zorgveld, is afhankelijk van de resultaten van de waardebepaling en moet uit de evaluatie blijken. De evaluatie wordt gedaan door het kenniscentrum in samenwerking met het zorgveld.

Digitalisering PDF

Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

Download publicatie Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

Digitale zorgtoepassing aanmelden

Bent u een ontwikkelaar of leverancier, dan kunt u bij het Kenniscentrum Digitale Zorg uw digitale zorgtoepassing aanmelden voor een toetsing. Uw toepassing moet binnen de zes speerpunten van het Kenniscentrum Digitale Zorg passen en vallen onder de aanspraak in de zorgverzekeringswet.

Het Kenniscentrum Digitale Zorg gaat per 1 oktober over in Platform Transformatie naar digitale en hybride zorg (werktitel) met alle IZA-partijen. Samen met die partijen pakken we de prioritering van onderwerpen op, die zal bepalen hoe de toetsagenda er uit gaat zien. Tot oktober zit de agenda van het Kenniscentrum Digitale Zorg vol.  We plannen daarom op dit moment geen nieuwe toetsingen in. Het is wel mogelijk om het Intakeformulier Digitale Zorg in te vullen en op te sturen naar: KCdigitalezorg@zn.nl . Het ingevulde intakeformulier wordt dan door ons ingebracht in het platform. Daar wordt dan besloten of en op welk moment uw toepassing in aanmerking komt voor een toetsing door het platform.

Let op: voor de aanmelding is alleen een ingevuld intakeformulier nodig

Overige digitale zorgtoepassingen

Heeft u een digitale zorgtoepassing die niet valt onder onze zes speerpunten? Kijk dan op de website Zorg voor innoveren voor meer informatie en mogelijke ondersteuning. Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Op de website vindt u een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar u vrijblijvend uw vraag over uw zorginnovatie kunt stellen. Zorg voor innoveren wordt verzorgd door  vijf overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ZonMw. Zij bundelen hun krachten om zorginnovatoren op weg te helpen in hun innovatietraject door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Digitalisering

Nationale visie op gezondheidsinformatiestelsel naar de Tweede Kamer

De nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel is klaar. Op 6 april stuurde minister Kuipers de visie naar de Tweede Kamer. De nationale visie is opgesteld onder regie van het ministerie van VWS, samen met Nictiz, VZVZ en ZN. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is trots op het gezamenlijk bereikte resultaat. Er ligt nu een visie die voor de korte en langere termijn richting kan geven aan de ontwikkeling van het gezondheidsinformatiestelsel. Een belangrijke stap voor het inrichten van het toekomstige gezondheidsinformatiestelsel.

Vrouw met laptop op de bank
Digitalisering

NVZ, NFU en ZN pleiten voor ‘geen bezwaar’-systeem bij gegevensuitwisseling in de zorg

Op 15 september spreekt de Tweede kamer over de gegevensuitwisseling in de zorg.

Bekijk alle berichten