Geestelijke gezondheids­zorg

Van behandeling en genezing naar maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Onderwerpen in dit dossier

Goede en bewezen voorbeelden

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verschuift langzaam van alleen behandelen en genezen naar het werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat betekent dat er goed moet worden gekeken naar passende zorg. Onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten moet worden voorkomen. Alle partijen die betrokken zijn in de GGZ ontwikkelen goede en bewezen voorbeelden verder.

Passend zorgaanbod

Voor een passend zorgaanbod is het belangrijk dat er een goede afstemming en samenwerking is tussen huisartsen, de GGZ en het sociaal domein. Een goed beeld van de benodigde capaciteit, voorzieningen en het zorgaanbod in de regio helpt daarbij. Regionale samenwerking is cruciaal voor zorgverzekeraars om een passend aanbod te organiseren. De wachtlijsten moeten op regionaal niveau worden aangepakt. Zorgverzekeraars sturen daar in de regio op. Het gebruik van digitale toepassingen is een van de oplossingen die kan helpen bij het terugbrengen van de wachtlijsten. Voor een passend zorgaanbod gelden de uitgangspunten uit het integraal zorgakkoord (IZA): zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

Meer weten?

Op de website van diverse organisaties staat meer informatie over bijvoorbeeld afspraken en kaders voor de GGZ. Kijk daarvoor op:

Gerelateerde publicaties

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2025

Download publicatie Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2025
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Handreiking bij de aanvraag transformatiemiddelen voor de functie van het verkennende gesprek binnen de mentale gezondheidscentra

Download publicatie Handreiking bij de aanvraag transformatiemiddelen voor de functie van het verkennende gesprek binnen de mentale gezondheidscentra
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Algemene bepalingen GGZ 2024

Download publicatie Algemene bepalingen GGZ 2024
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2024

Download publicatie Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2024
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Strategisch vergezicht GGZ 2023

Download publicatie Strategisch vergezicht GGZ 2023
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Algemene bepalingen GGZ 2023

Document met de algemene bepalingen voor de GGZ voor 2023.

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2023

Download publicatie Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2023
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Circulaire GGZ-therapieën

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Mensen gaan een gebouw uit en komen binnen
Geestelijke gezondheids­zorg

Regiomonitor eerste helft 2023 beschikbaar

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor het bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz.

Handen bij elkaar
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars: mentale gezondheidscentra in de strijd tegen toename mentale klachten

Zorgverzekeraars maken zich grote zorgen over de toename van mentale klachten, dit staat in een brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede kamer voor het debat over de geestelijke gezondheidszorg.

Jongeren, medewerkers van inloophuis TEJO en bestuurder Petra van Holst van ZN gingen tijdens het werkbezoek van ZN aan MIND Us met elkaar in gesprek in Breda.
Geestelijke gezondheids­zorg

ZN steunt MIND Us om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen

ZN ondersteunt sinds kort MIND Us zowel financieel als inhoudelijk. Dit platform voor en door jongeren richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd.

Bekijk alle berichten