Medisch specialistische zorg

Verzekerden moeten nu en in de toekomst toegang hebben tot goede medisch specialistische zorg.

Zorgverzekeraars en ZN zijn al langere tijd bezig de toegang tot medisch specialistische zorg te verbeteren. Dit doen ze door de medische zorg slimmer, integraler en vaker digitaal te organiseren. Wat er nodig is om de medisch specialistische zorg en de acute zorg toegankelijk te houden, hebben zorgverzekeraars en ZN in twee gezamenlijke visies opgesteld.

Meer zorg in de eigen omgeving en duidelijke keuzes

In de ZN-visies staat samenwerking centraal. In de acute zorg zetten de zorgverzekeraars in op zorgcoördinatie tussen verschillende aanbieders. Dit moet ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment krijgen en zwaardere zorg waar mogelijk wordt voorkomen. Door het nijpende personeelstekort vinden zorgverzekeraars dat er kritisch moet worden gekeken naar de inzet van personeel en naar een goede spreiding van het zorgaanbod in de regio.

Zorg dichterbij

Om de druk op de medisch specialistische zorg te verminderen, willen zorgverzekeraars de komende jaren veel zorg dichter bij de patiënt organiseren, in de eigen omgeving. Zorgverzekeraars zetten in op preventie, digitale zorg en het versterken van de eerste lijn: bijvoorbeeld huisartsenzorg, VVT-zorg (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en het sociaal domein. Medisch specialistische zorg wordt ingezet waar dat meerwaarde heeft voor de patiënt. Passende zorg vanuit het perspectief van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Ziekenhuizen en klinieken zullen een scherper profiel kiezen om goede en doelmatige zorg te leveren en kosteneffectieve investeringen mogelijk te maken.

Gerelateerde publicaties

Medisch specialistische zorg PDF

Overzicht verwijzers van eerste naar tweede lijn

Download publicatie Overzicht verwijzers van eerste naar tweede lijn
Medisch specialistische zorg PDF

Inkoopadviezen minimumnormen inkoopjaar 2024

Medisch specialistische zorg PDF

Visie Zorgverzekeraars Nederland op de medisch specialistische zorg

Download publicatie Visie Zorgverzekeraars Nederland op de medisch specialistische zorg
Medisch specialistische zorg PDF

Visie Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorg

Download publicatie Visie Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorg
Medisch specialistische zorg PDF

Uniforme overeenkomst medisch specialistische zorg 2023

Medisch specialistische zorg PDF

Convenant ketenprocessen medisch specialistische zorg en kaakchirurgie 2023

Medisch specialistische zorg PDF

Inkoopadvies volumenormen inkoopjaar 2023

Vervolg redeneerlijn Zorgverzekeraars en de regio

In de ‘redeneerlijn’ Basis op orde, ruimte voor vernieuwing heeft het ZN-bestuur vastgelegd hoe de zorgverzekeraars invulling willen geven aan de in de ’hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) vastgelegde afspraken.

Download publicatie Vervolg redeneerlijn Zorgverzekeraars en de regio

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Gesprek tussen arts en patient
Medisch specialistische zorg

Reactie ZN na berichtgeving NOS: borstreconstructie na kanker wel vergoed

Eerste en tweede borstreconstructies na kanker worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de zogeheten tertiaire borstreconstructie wordt momenteel een machtiging gevraagd. ZN gaat in gesprek met de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie).

Ambulance
Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reiken minister de hand bij zorgcoördinatie

Zorgverzekeraars hebben minister Ernst Kuipers een brief gestuurd waarin zij aangeven bereid te zijn een voortrekkersrol te vervullen bij de implementatie van zorgcoördinatie. Dit willen zij doen vanuit een functionele aanpak, wat naar verwachting zorgt voor het benodigde draagvlak bij de betrokken zorgaanbieders in de regio’s. Draagvlak is de sleutel om op korte termijn tot een succesvolle uitvoering te komen.

Bekijk alle berichten