Medisch specialistische zorg

Verzekerden moeten nu en in de toekomst toegang hebben tot goede medisch specialistische zorg.

Onderwerpen in dit dossier

Zorgverzekeraars en ZN zijn al langere tijd bezig de toegang tot medisch specialistische zorg te verbeteren. Dit doen ze door de medische zorg slimmer, integraler en vaker digitaal te organiseren. Wat er nodig is om de medisch specialistische zorg en de acute zorg toegankelijk te houden, hebben zorgverzekeraars en ZN in twee gezamenlijke visies opgesteld.

Meer zorg in de eigen omgeving en duidelijke keuzes

In de ZN-visies staat samenwerking centraal. In de acute zorg zetten de zorgverzekeraars in op zorgcoördinatie tussen verschillende aanbieders. Dit moet ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment krijgen en zwaardere zorg waar mogelijk wordt voorkomen. Door het nijpende personeelstekort vinden zorgverzekeraars dat er kritisch moet worden gekeken naar de inzet van personeel en naar een goede spreiding van het zorgaanbod in de regio.

Zorg dichterbij

Om de druk op de medisch specialistische zorg te verminderen, willen zorgverzekeraars de komende jaren veel zorg dichter bij de patiënt organiseren, in de eigen omgeving. Zorgverzekeraars zetten in op preventie, digitale zorg en het versterken van de eerste lijn: bijvoorbeeld huisartsenzorg, VVT-zorg (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en het sociaal domein. Medisch specialistische zorg wordt ingezet waar dat meerwaarde heeft voor de patiënt. Passende zorg vanuit het perspectief van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Ziekenhuizen en klinieken zullen een scherper profiel kiezen om goede en doelmatige zorg te leveren en kosteneffectieve investeringen mogelijk te maken.

Gerelateerde publicaties

Medisch specialistische zorg PDF

Visie Zorgverzekeraars Nederland op de medisch specialistische zorg

Download publicatie Visie Zorgverzekeraars Nederland op de medisch specialistische zorg
Medisch specialistische zorg PDF

Visie Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorg

Download publicatie Visie Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorg
Medisch specialistische zorg PDF

Uniforme overeenkomst medisch specialistische zorg 2023

Medisch specialistische zorg PDF

Convenant ketenprocessen medisch specialistische zorg en kaakchirurgie 2023

Medisch specialistische zorg PDF

Inkoopadvies volumenormen inkoopjaar 2023

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Rapport landelijke inrichting zorgcoördinatie aangeboden aan minister Kuipers

Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het essentieel dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dit staat in het rapport ‘Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie’ dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden aan minister Kuipers.

Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Reactie ZN CAO-akkoord ziekenhuizen

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat er nu duidelijkheid is over de cao voor de ziekenhuizen.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Medisch specialistische zorg

Reactie berichtgeving CAO-overleg ziekenhuizen

Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn voorstander van een passende beloning voor zorgmedewerkers. We vinden het belangrijk dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt, ook in het belang van patiënten en verzekerden. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat als, door ziekteverzuim of stakingen, zorg wordt uitgesteld. Maar we vinden ook dat het aan de ziekenhuizen zelf is om met hun medewerkers en de vakbonden tot goede afspraken te komen.

Bekijk alle berichten