Eerstelijns­zorg

Eerstelijnszorg is zorg die altijd toegankelijk moet zijn. Nu en in de toekomst.

Onderwerpen in dit dossier

Bij eerstelijnszorg gaat het bijvoorbeeld om zorg die geleverd wordt door de huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige en apotheker. Om een goede toegang tot eerstelijnszorg en een gezond leven voor iedereen waar te kunnen blijven maken, moeten we de eerstelijnszorg anders in gaan richten. Ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) benadrukt dat verandering in de eerstelijnszorg nodig is om de kwaliteit en betaalbaarheid te behouden.

Samen met andere partijen uit de zorg richt ZN zich onder andere op het versterken van de onderlinge samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Het uitgangspunt is goede zorg voor de verzekerde waarbij de zorgprofessionals in goede onderlinge afstemming met het sociaal domein ook oog hebben voor het welzijn.

ZN is actief betrokken bij verschillende dossiers binnen de eerstelijnszorg:

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Algemene bepalingen eerstelijnszorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt medicijn
Eerstelijns­zorg

ZN, Zorgthuisnl en ActiZ starten samen IZA-fonds wijkverpleging

Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken, hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, afgesproken om in 2023 een IZA-fonds Wijkverpleging op te zetten van 75 miljoen euro. De drie brancheverenigingen hebben dit fonds gezamenlijk opgericht.

Ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars tekenen integraal akkoord preventie

Zorgverzekeraars hebben hun handtekening gezet onder het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), waarmee het rijk, gemeenten en belangrijke partijen in de zorg gaan samenwerken op het gebied van preventie. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis en bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), deed dit namens de zorgverzekeraars.

Arts meet de bloeddruk bij een patient
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars zijn verheugd met handtekening huisartsen voor Integraal Zorgakkoord

Zorgverzekeraars zijn verheugd dat de huisartsen het Integraal Zorgakkoord ondertekenen. Samen met hen en met de andere partijen in de zorg willen zorgverzekeraars werken aan toekomstbestendige zorg. Meer tijd voor de Patiënt is daarbij een belangrijk onderdeel, waarmee een belangrijke stap richting de toekomst wordt gezet. Samen met de huisartsen- en regio-organisaties gaan zorgverzekeraars verder uitvoering geven aan de gemaakte afspraken.

Bekijk alle berichten