Eerstelijns­zorg

Eerstelijnszorg is zorg die altijd toegankelijk moet zijn. Nu en in de toekomst.

Onderwerpen in dit dossier

Bij eerstelijnszorg gaat het bijvoorbeeld om zorg die geleverd wordt door de huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige en apotheker. Om een goede toegang tot eerstelijnszorg en een gezond leven voor iedereen waar te kunnen blijven maken, moeten we de eerstelijnszorg anders in gaan richten. Ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) benadrukt dat verandering in de eerstelijnszorg nodig is om de kwaliteit en betaalbaarheid te behouden.

Samen met andere partijen uit de zorg richt ZN zich onder andere op het versterken van de onderlinge samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Het uitgangspunt is goede zorg voor de verzekerde waarbij de zorgprofessionals in goede onderlinge afstemming met het sociaal domein ook oog hebben voor het welzijn.

ZN is actief betrokken bij verschillende dossiers binnen de eerstelijnszorg:

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Algemene bepalingen eerstelijnszorg

Medisch specialistische zorg PDF

Overzicht verwijzers van eerste naar tweede lijn

Download publicatie Overzicht verwijzers van eerste naar tweede lijn

Vervolg redeneerlijn Zorgverzekeraars en de regio

In de ‘redeneerlijn’ Basis op orde, ruimte voor vernieuwing heeft het ZN-bestuur vastgelegd hoe de zorgverzekeraars invulling willen geven aan de in de ’hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) vastgelegde afspraken.

Download publicatie Vervolg redeneerlijn Zorgverzekeraars en de regio

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars Nederland, Zorgthuisnl en ActiZ starten Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een opleidingsfonds voor het vergoeden van de werkgeverskosten die voortvloeien uit het opleiden van leerling-werknemers (mbo-bbl/hbo-v duaal) in de wijkverpleging.

Eerstelijns­zorg

ZN op bezoek bij Espria

Hoe kan de zorg vanuit alle betrokken partijen meer integraal worden benaderd, hoe wordt het langer thuis wonen van ouderen ondersteund met technologie en hoe wordt het leven van mensen centraal gesteld? Dit waren de onderwerpen van gesprek tijdens het werkbezoek dat Zorgverzekeraars Nederland op 27 oktober aan Espria bracht.

Bekijk alle berichten