Publicaties

 • Inkoop GGZ 09-09-2019

  ink-19-234 Inkoopgids acute GGZ 2020

  • Bijlage 1 inkoopgids acute GGZ representatiemodel acute GGZ 2020
  • Bijlage 2a Format Regioplan Acute ggz versie 2020
  • Bijlage 2b Format Regioplan Acute GGZ Bijlage 1 Minimale dataset
  • Bijlage 3 Bestuursverklaring acute GGZ 2020
 • 28-06-2019

  ink-19-232 Inkoopkader langdurige zorg 2020 na de nota van inlichtingen

  • Aanvulling 2020 bestaand
  • Aanvulling 2020 nieuw
  • Nota van inlichtingen bestaand
  • Nota van inlichtingen nieuw
  • Toelichting bij de aanvulling 2020
  • Bijlage 1 - overeenkomst eenjarig
  • Bijlage 2 - bestuursverklaring
  • Bijlage 3 - instemmingsverklaring
  • Bijlage 4 - declaratieprotocol
  • Bijlage 5 - overeenkomst addendem kwaliteitsbudget
  • Inkoopkader langdurige zorg bestaand
  • Inkoopkader langdurige zorg nieuw
  • Beleidskader Wlz - september 2019 - 20190930
  • Nadere Aanvulling 2020 bij inkoopkader Wlz 2018 2020 versie sept 2019
  • Inkoopkader Begrotings- en Verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 01112019
  • Toelichting Aanvraag- en Verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget 2020 01112019
  • Infosheet aanvraag verantwoording kwaliteitsbudget
 • Bekostiging langdurige zorg 29-05-2019

  ink-19-231 Inkoopkader langdurige zorg 2020

  • Aanvulling 2020 Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 - bestaande zorgaanbieders
  • Aanvulling 2020 Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 - nieuwe zorgaanbieders
  • Bijlage 1 Overeenkomst 2020 eenjarig
  • Bijlage 2a Bestuursverklaring 2020
  • Bijlage 2b Instemmingsverklaring 2020
  • Bijlage 5 Declaratieprotocol Wlz
  • Bijlage 6 Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2020
  • Inkoopkader Wlz 2018-2020 bestaande zorgaanbieders publicatieversie
  • Inkoopkader Wlz 2018-2020 nieuwe zorgaanbieders publicatieversie
 • 24-04-2019

  Bl-19-13047 Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 - definitief 20190424

 • Bekostiging langdurige zorg 29-06-2018

  ink-18-227 Inkoopkader langdurige zorg 2019 (na nota van inlichtingen)

  • Aanvulling Landelijk Inkoopkader Wlz 2019 bestaande zorgaanbieders
  • Aanvulling Landelijk Inkoopkader Wlz 2019 nieuwe zorgaanbieders
  • NvI bij Aanvulling inkoopkader Wlz 2019 publicatiedatum 29 juni 2018
  • Aanvullende NvI Aanvulling inkoopkader Wlz 2019 - extra middelen publicatiedatum 9 juli 2018
  • Bijlage 1 Overeenkomst eenjarig na NvI
  • Bijlage 1 Overeenkomst meerjarig na NvI
  • Bijlage 2a Bestuursverklaring na NvI
  • Bijlage 2b Instemmingsverklaring
  • Bijlage 3 - Beleidskader contractering Wlz
  • Bijlage 5 - Declaratieprotocol
  • Bijlage 6 Overeenkomst addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019
  • Verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 12-06-2018
  • Inkoopkader Wlz 2018-2020 bestaande zorgaanbieders
  • Inkoopkader Wlz 2018-2020 nieuwe zorgaanbieders
 • Bekostiging langdurige zorg 30-04-2018

  Bl-18-12306 Bl-18-12306 Contouren inkoop 2019

 • Bekostiging langdurige zorg 29-03-2018

  ink-18-226 Voorschrift zorgtoewijzing ingangsdatum 1 april 2018

  • Rekenmodule iwlz 2.0 met macro versie 29-03-2018
  • Rekenmodule iwlz 2.0 zonder macro versie 29-03-2018
 • PGB Wet langdurige zorg 29-12-2017

  Bl-17-12071 Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget (PGB) Wet Langdurige Zorg (Wlz) 2018

  • Inleiding Vergoedingenlijst PGB voor Wlz 2018
  • Vergoedingenlijst PGB voor Wlz 2018
 • Bekostiging langdurige zorg 01-12-2017

  ink-18-225 Inkoopkader langdurige zorg 2018 (na nota van inlichtingen 30 juni 2017)

  • Inkoopkader Wlz 2018 bestaande zorgaanbieders
  • Inkoopkader Wlz 2018 nieuwe zorgaanbieders
  • Bijlage 1a Overeenkomst eenjarig
  • Bijlage 1b Overeenkomst meerjarig
  • Bijlage 2a Bestuursverklaring
  • Bijlage 2b Instemmingsverklaring
  • Bijlage 3 Beleidskader contractering Wlz
  • Bijlage 4 Voorschrift Zorgtoewijzing januari 2018
  • Bijlage 5 Declaratieprotocol Wlz 2018
  • Nota van inlichtingen 2018
  • Nadere nota van inlichtingen 2018
  • Rekenmodule en adviesformulier 2018 januari met macros
  • Rekenmodule en adviesformulier 2018 januari zonder macros
  • Meerzorg aanvraagsjabloon ZIN 2018
1 2 3

Filter op thema's:

Filter op periode: