Publicaties

ZN ontwikkelt en beheert met de leden verschillende publicaties. Een totaaloverzicht van alle (recente) publicaties staat op deze pagina. De publicaties zijn per dossier te filteren.

Filter op dossier

Lijst van alle publicaties

Langdurige zorg PDF

Aanvulling 2022 inkoopkader Wlz 2021-2023 na Nota van Inlichtingen

Download publicatie Aanvulling 2022 inkoopkader Wlz 2021-2023 na Nota van Inlichtingen
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Algemene bepalingen GGZ 2024

Download publicatie Algemene bepalingen GGZ 2024
Digitalisering PDF

Ambities zorginkoop digitalisering en gegevensuitwisseling 2024

Download publicatie Ambities zorginkoop digitalisering en gegevensuitwisseling 2024
Eerstelijns­zorg PDF

Beleid coördinatiefunctie 2025

Download publicatie Beleid coördinatiefunctie 2025
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom 4 geneesmiddel met niet gerandomiseerde data voor verzekerde pakket

Download publicatie Beslisboom 4 geneesmiddel met niet gerandomiseerde data voor verzekerde pakket
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom mandateringsproces Clean Team

Download publicatie Beslisboom mandateringsproces Clean Team
Eerstelijns­zorg PDF

Casemanagement Dementie – uniforme tekst

Op dit moment passen wij het beleid voor 2025 aan. Wij zullen deze tekst zo spoedig mogelijk publiceren.

Download publicatie Casemanagement Dementie – uniforme tekst
Duurzaamheid PDF

CSRD – Gezamenlijke impact assessment waardeketen zorginkoop

Shortlist impact-materiële ESG-risico's

Download publicatie CSRD – Gezamenlijke impact assessment waardeketen zorginkoop
Duurzaamheid PDF

E-Learning Verduurzaming van de zorg bij zorginkoop

De e-learning 'Verduurzaming van de zorg bij zorginkoop' behoort tot de basisopleiding voor elke Zvw- en Wlz-zorginkoper in Nederland. Het biedt informatie over de relatie tussen gezondheidszorg, klimaat(verandering) en gezondheidseffecten.

Download publicatie E-Learning Verduurzaming van de zorg bij zorginkoop
Eerstelijns­zorg PDF

Functionaliteiten regionale coordinatiefunctie.pdf

Eerstelijns­zorg PDF

Gezamenlijke inkooptekst inzet van helpenden en ander personeel

Download publicatie Gezamenlijke inkooptekst inzet van helpenden en ander personeel
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Handreiking bij de aanvraag transformatiemiddelen voor de functie van het verkennende gesprek binnen de mentale gezondheidscentra

Download publicatie Handreiking bij de aanvraag transformatiemiddelen voor de functie van het verkennende gesprek binnen de mentale gezondheidscentra
Controle en fraudebeheersing PDF

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2023

Download publicatie Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2023

Handreiking van zorgverzekeraars aan hun verzekerdenvertegenwoordiging

Handreiking van zorgverzekeraars aan hun verzekerdenvertegenwoordiging voor het informeren en consulteren van verzekerden

Download publicatie Handreiking van zorgverzekeraars aan hun verzekerdenvertegenwoordiging
Medisch specialistische zorg PDF

Inkoopadviezen minimumnormen inkoopjaar 2024

Jaarverslag Zorgverzekeraars Nederland 2022

Eerstelijns­zorg PDF

Landelijk aanvraagformulier niet-bewezen thuiszorgtechnologie wijkverpleging

Download publicatie Landelijk aanvraagformulier niet-bewezen thuiszorgtechnologie wijkverpleging
Dure geneesmiddelen PDF

Maandelijkse wijzigingen G-standaard

Download publicatie Maandelijkse wijzigingen G-standaard
Langdurige zorg PDF

Nota van Wijziging – Zorginkoop Wlz

Download publicatie Nota van Wijziging – Zorginkoop Wlz
Eerstelijns­zorg PDF

Onderzoek toegankelijkheid mondzorg (Gupta)

Aanvullende analyse project 'mijding mondzorg om financiële redenen'.

Download publicatie Onderzoek toegankelijkheid mondzorg (Gupta)
Medisch specialistische zorg PDF

Overzicht verwijzers van eerste naar tweede lijn

Download publicatie Overzicht verwijzers van eerste naar tweede lijn
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2023

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2023
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2024

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2024
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q2 2023

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q2 2023
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q3 2023

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q3 2023
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q4 2023

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q4 2023
Langdurige zorg PDF

Regeling mogelijkheden voor extra budget PGB

Langdurige zorg PDF

Samenwerken aan passende cliëntondersteuning: Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025

Dure geneesmiddelen PDF

SWP-Standpunt inzake brede moleculaire analyse bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Download publicatie SWP-Standpunt inzake brede moleculaire analyse bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC)
Duurzaamheid PDF

Tabel groene initiatieven

Download publicatie Tabel groene initiatieven
Digitalisering PDF

Toetsingsproces en leidraad digitale platforms en databeschikbaarheid in de zorg

Download publicatie Toetsingsproces en leidraad digitale platforms en databeschikbaarheid in de zorg
Duurzaamheid PDF

Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

In het Uitvoeringsplan geeft ZN aan met welke doelstellingen van de Green Deal de zorgverzekeraars, de zorgkantoren én ZN zelf, concreet aan de slag gaan. Wij stemmen onze acties af op de uitvoeringsplannen van de partners in de Green Deal.

Download publicatie Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2024

Download publicatie Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2024
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2025

Download publicatie Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2025

Vervolg redeneerlijn Zorgverzekeraars en de regio

In de ‘redeneerlijn’ Basis op orde, ruimte voor vernieuwing heeft het ZN-bestuur vastgelegd hoe de zorgverzekeraars invulling willen geven aan de in de ’hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) vastgelegde afspraken.

Download publicatie Vervolg redeneerlijn Zorgverzekeraars en de regio
Eerstelijns­zorg PDF

Visie Huisartsenzorg

Download publicatie Visie Huisartsenzorg
Langdurige zorg PDF

Voorschrift zorgtoewijzing 2024

Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – farmacie

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – farmacie
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – GGZ

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – GGZ
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Huisartsenzorg

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Huisartsenzorg
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Hulpmiddelen

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Hulpmiddelen
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Medisch specialistische zorg

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Medisch specialistische zorg
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Wijkverpleging

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Wijkverpleging
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Ziekenvervoer

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Ziekenvervoer
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Generiek

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzamen van zorg – Generiek
Duurzaamheid PDF

Zorginkoopbeleid verduurzaming van zorg – Langdurige zorg

Download publicatie Zorginkoopbeleid verduurzaming van zorg – Langdurige zorg
Duurzaamheid PDF

Zvw Inkoopbeleid 2024

Alle zorgverzekeraars hebben in het zorginkoopbeleid 2024 van iedere zorgvorm binnen de basisverzekering (Zvw) eenzelfde tekst opgenomen waarin we van te contacteren zorgaanbieders commitment vragen aan de Green Deal

Download publicatie Zvw Inkoopbeleid 2024
Langdurige zorg PDF

Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg

Download publicatie Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg
Langdurige zorg PDF

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder

Download publicatie Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder
Medisch specialistische zorg PDF

Inkoopadvies volumenormen inkoopjaar 2023

Eerstelijns­zorg PDF

Behandelindex fysiotherapie

Download publicatie Behandelindex fysiotherapie
Langdurige zorg PDF

Voorschrift Zorgtoewijzing zonder wijzigingen 2023

Bl-20-12360 Veelgestelde vragen uniforme controle samenloop Wlz en Zvw door zorgverzekeraars

Langdurige zorg PDF

Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten GGZ in de Wlz

Download publicatie Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten GGZ in de Wlz
Digitalisering PDF

Nationale visie en strategie gezondheidsinformatiestelsel

Download publicatie Nationale visie en strategie gezondheidsinformatiestelsel
Eerstelijns­zorg PDF

Leidraad Actieplan werkdruk in de ANW

Download publicatie Leidraad Actieplan werkdruk in de ANW
Eerstelijns­zorg PDF

Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Download publicatie Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)
Corona PDF

Format negatieve hardheidsclausule 2020 Wijkverpleging, ELV en GRZ

Download publicatie Format negatieve hardheidsclausule 2020 Wijkverpleging, ELV en GRZ
Corona PDF

Addendum bij Overeenkomst ELV-COVID-Bedden – Ex Post ELV- COVID-beddenmeerkosten

Download publicatie Addendum bij Overeenkomst ELV-COVID-Bedden – Ex Post ELV- COVID-beddenmeerkosten
Corona PDF

WEG 2022 – Covid Financiële regelingen

Download publicatie WEG 2022 – Covid Financiële regelingen
Corona PDF

Overeenkomst generieke meerkosten wijkverpleging

Download publicatie Overeenkomst generieke meerkosten wijkverpleging
Corona PDF

Geschillenregeling continuïteitsbijdrage

Download publicatie Geschillenregeling continuïteitsbijdrage
Corona PDF

Brief – Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg (verzenddatum 28 mei 2020)

Corona PDF

Brief – Corona‐regeling wijkverpleging, GRZ en ELV (verzenddatum 1 juli 2020)

Download publicatie Brief – Corona‐regeling wijkverpleging, GRZ en ELV (verzenddatum 1 juli 2020)
Corona PDF

Brief – Verlenging Vooruitbetaling CB wijkverpleging, GRZ en ELV (verzenddatum 31 juli 2020)

Download publicatie Brief – Verlenging Vooruitbetaling CB wijkverpleging, GRZ en ELV (verzenddatum 31 juli 2020)
Corona PDF

Brief – Verlenging coronamaatregelen voor wijkverpleging tot 31 december 2020 (verzenddatum 11 november 2020)

Download publicatie Brief – Verlenging coronamaatregelen voor wijkverpleging tot 31 december 2020 (verzenddatum 11 november 2020)
Corona PDF

Brief – Wijzigingen in continuïteitsregeling wijkverpleging, GRZ en ELV – verzonden 18 december 2020

Download publicatie Brief – Wijzigingen in continuïteitsregeling wijkverpleging, GRZ en ELV – verzonden 18 december 2020
Corona PDF

Betaalovereenkomst CB wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Betaalovereenkomst CB wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Overeenkomst Meerkosten wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Overeenkomst Meerkosten wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Addendum CB Niet-gecontracteerd wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Addendum CB Niet-gecontracteerd wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Addendum CB Gecontracteerd wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Addendum CB Gecontracteerd wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Integrale compensatieregeling wijkverpleging, GRZ en ELV (9 maart 2021)

Download publicatie Integrale compensatieregeling wijkverpleging, GRZ en ELV (9 maart 2021)
Corona PDF

Openstelling VECOZO portaal voor wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Openstelling VECOZO portaal voor wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Aanvraag compensatieregeling 2020 door grote zorgaanbieders wijkverpleging ELV en GRZ – verzonden 16 maart 2021

Download publicatie Aanvraag compensatieregeling 2020 door grote zorgaanbieders wijkverpleging ELV en GRZ – verzonden 16 maart 2021
Corona PDF

Nieuwsbericht portaal open voor compensatieregeling wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Nieuwsbericht portaal open voor compensatieregeling wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Brief: Corona‐regeling 2021 voor wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Brief: Corona‐regeling 2021 voor wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Addendum ex post ELV-COVID-beddenmeerkostenvergoeding

Download publicatie Addendum ex post ELV-COVID-beddenmeerkostenvergoeding
Corona PDF

Beschrijving ex post afrekenen ELV-COVID-beddenmeerkosten voor zorgaanbieders GRZ en ELV die vallen onder de Generieke regeling 2020

Download publicatie Beschrijving ex post afrekenen ELV-COVID-beddenmeerkosten voor zorgaanbieders GRZ en ELV die vallen onder de Generieke regeling 2020
Corona PDF

Bestuursverklaring kleine aanbieders wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Bestuursverklaring kleine aanbieders wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Bestuursverklaring grote aanbieders wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Bestuursverklaring grote aanbieders wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

ZN Format verzoek ex post afrekenen meerkosten W-E-G – kleine aanbieders

Download publicatie ZN Format verzoek ex post afrekenen meerkosten W-E-G – kleine aanbieders
Corona PDF

ZN Format verzoek ex post afrekenen meerkosten W-E-G – grote aanbieders

Download publicatie ZN Format verzoek ex post afrekenen meerkosten W-E-G – grote aanbieders
Corona PDF

Werkwijze verzoek tot ex post meerkostenvergoeding wijkverpleging, GRZ en ELV

Download publicatie Werkwijze verzoek tot ex post meerkostenvergoeding wijkverpleging, GRZ en ELV
Corona PDF

Corona-regeling 2021 voor wijkverpleging GRZ en ELV

Download publicatie Corona-regeling 2021 voor wijkverpleging GRZ en ELV
Corona PDF

Parameters normomzetten Covid regelingen Wijk, ELV, GRZ 2021

Download publicatie Parameters normomzetten Covid regelingen Wijk, ELV, GRZ 2021
Corona PDF

Model bestuursverklaring voor beroep hardheidsclausule Wijkverpleging, ELV en GRZ

Download publicatie Model bestuursverklaring voor beroep hardheidsclausule Wijkverpleging, ELV en GRZ
Corona PDF

Overeenkomst meerkosten kleine W_E_G-aanbieders gecontracteerd en niet-gecontracteerd inclusief bijlagen

Download publicatie Overeenkomst meerkosten kleine W_E_G-aanbieders gecontracteerd en niet-gecontracteerd inclusief bijlagen
Corona PDF

Overeenkomst meerkosten grote W_E_G-aanbieders gecontracteerd en niet-gecontracteerd inclusief bijlagen

Download publicatie Overeenkomst meerkosten grote W_E_G-aanbieders gecontracteerd en niet-gecontracteerd inclusief bijlagen
Corona PDF

Overeenkomst CB-regeling GRZ en ELV 2021 (gecontracteerd en niet-gecontracteerd) inclusief bijlagen

Download publicatie Overeenkomst CB-regeling GRZ en ELV 2021 (gecontracteerd en niet-gecontracteerd) inclusief bijlagen
Corona PDF

Bijlage – Financiële Regeling

Download publicatie Bijlage – Financiële Regeling
Corona PDF

Addendum bij Overeenkomst ELV-COVID-bedden – Ex Post Afrekening ELV-COVID-beddenmeerkosten inclusief bijlage

Download publicatie Addendum bij Overeenkomst ELV-COVID-bedden – Ex Post Afrekening ELV-COVID-beddenmeerkosten inclusief bijlage
Corona PDF

ZN Format verzoek ex post afrekenen W-E-G 2021 – ELV COVID bedden

Download publicatie ZN Format verzoek ex post afrekenen W-E-G 2021 – ELV COVID bedden
Corona PDF

ZN Format verzoek ex post afrekenen meerkosten W-E-G 2021 – algemene meerkosten

Download publicatie ZN Format verzoek ex post afrekenen meerkosten W-E-G 2021 – algemene meerkosten
Corona PDF

Bijlage – Model Bestuursverklaring Compensatieregeling Wijkverpleging 2021

Download publicatie Bijlage – Model Bestuursverklaring Compensatieregeling Wijkverpleging 2021
Corona PDF

Bijlage – financiële regeling v.1.1 – tbv Wijkverpleging

Download publicatie Bijlage – financiële regeling v.1.1 – tbv Wijkverpleging
Corona PDF

Overeenkomst compensatieregeling wijkverpleging 2021 inclusief bijlagen

Download publicatie Overeenkomst compensatieregeling wijkverpleging 2021 inclusief bijlagen
Corona PDF

Covid meerkosten regeling 2022 Wijkverpleging

Download publicatie Covid meerkosten regeling 2022 Wijkverpleging
Corona PDF

ZN Format verzoek ex post afrekenen W-E-G 2022 – ELV COVID bedden

Download publicatie ZN Format verzoek ex post afrekenen W-E-G 2022 – ELV COVID bedden
Controle en fraudebeheersing PDF

N-16-13711 Protocol Materiële Controle

Download publicatie N-16-13711 Protocol Materiële Controle
Controle en fraudebeheersing PDF

Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2021

Download publicatie Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2021
Corona PDF

ZN-brief aan zorgaanbieders van de basisinfrastructuur: Ondersteuning zorgverzekeraars en zorgkantoren bij coronapandemie (verzenddatum 17-03-2020)

Download publicatie ZN-brief aan zorgaanbieders van de basisinfrastructuur: Ondersteuning zorgverzekeraars en zorgkantoren bij coronapandemie (verzenddatum 17-03-2020)
Corona PDF

ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over bevoorschotting (verzenddatum 22-04-2020)

Download publicatie ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over bevoorschotting (verzenddatum 22-04-2020)
Corona PDF

ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over de regeling bevoorschotting vanwege de coronacrisis (verzenddatum 01-05-2020)

Download publicatie ZN-brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over de regeling bevoorschotting vanwege de coronacrisis (verzenddatum 01-05-2020)
Corona PDF

Ondernemingen CB Regeling Specifiek

Download publicatie Ondernemingen CB Regeling Specifiek
Corona PDF

Brief aan de besturen van de aan NVZ of NFU verbonden ziekenhuizen (verzonden 7 juli 2020)

Corona PDF

Regeling MSZ 2020

Download publicatie Regeling MSZ 2020
Corona PDF

ZBC Regeling zorginkoop 2021

Download publicatie ZBC Regeling zorginkoop 2021
Corona PDF

Regeling revalidatie 2021

Download publicatie Regeling revalidatie 2021
Corona PDF

Gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 2022

Download publicatie Gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 2022
Corona PDF

Regeling MSZ 2021

Download publicatie Regeling MSZ 2021
Eerstelijns­zorg PDF

Algemene bepalingen eerstelijnszorg

Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q4 2022

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q4 2022
Eerstelijns­zorg PDF

Kaders ambulante GRZ

Download publicatie Kaders ambulante GRZ
Eerstelijns­zorg PDF

Uitgangspunten GZSP zorg in een groep 2025

Eerstelijns­zorg PDF

Uitgangspunten GZSP individuele prestaties

Eerstelijns­zorg PDF

Wijkverpleging – Algemene bepalingen en Uniforme decalatieparagraaf

Eerstelijns­zorg PDF

Paramedie – Algemene bepalingen

Download publicatie Paramedie – Algemene bepalingen
Eerstelijns­zorg PDF

Multidisciplinaire zorg (MDZ) – Algemene bepalingen

Download publicatie Multidisciplinaire zorg (MDZ) – Algemene bepalingen
Eerstelijns­zorg PDF

Huisartsenzorg – Algemene bepalingen

Download publicatie Huisartsenzorg – Algemene bepalingen
Eerstelijns­zorg PDF

Farmacie – Algemene bepalingen

Download publicatie Farmacie – Algemene bepalingen
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Strategisch vergezicht GGZ 2023

Download publicatie Strategisch vergezicht GGZ 2023
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Algemene bepalingen GGZ 2023

Document met de algemene bepalingen voor de GGZ voor 2023.

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2023

Download publicatie Uniforme declaratieparagraaf GGZ 2023
Medisch specialistische zorg PDF

Uniforme overeenkomst medisch specialistische zorg 2023

Medisch specialistische zorg PDF

Convenant ketenprocessen medisch specialistische zorg en kaakchirurgie 2023

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Actuele ZN-circulaires

Brochure cursus Zorg & Verzekeringen 2024 – 2025

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Checklist LGGZ 2020

De checklist LGGZ is in afstemming met GGZ Nederland ontwikkeld. De Checklist LGGZ wordt beoordeeld door, en staat onder verantwoording van, een medisch adviseur van de desbetreffende verzekeraar om privacy te borgen.

Langdurige zorg PDF

Aangepast inkoopkader langdurige zorg 2023

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Checklist LGGZ 2019

Dure geneesmiddelen PDF

Vragenformulier off-label indicaties

Download publicatie Vragenformulier off-label indicaties
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Convenant dashboard capaciteit beveiligde bedden

Download publicatie Convenant dashboard capaciteit beveiligde bedden
Langdurige zorg PDF

Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen

Download publicatie Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen
Langdurige zorg PDF

Landelijke monitor verpleegzorg 2022

Download publicatie Landelijke monitor verpleegzorg 2022
Digitalisering PDF

Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

Download publicatie Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg
Langdurige zorg PDF

Vooraankondiging inkoopkader 2023 langdurige zorg

Download publicatie Vooraankondiging inkoopkader 2023 langdurige zorg
Eerstelijns­zorg PDF

ZN verdiepingsnotitie doelgroepenregistratie wijkverpleging

Download publicatie ZN verdiepingsnotitie doelgroepenregistratie wijkverpleging
Eerstelijns­zorg PDF

Werkwijzer verpleging en verzorging in de thuissituatie

Download publicatie Werkwijzer verpleging en verzorging in de thuissituatie
Controle en fraudebeheersing PDF

Uniforme Maatregel 03 – Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer

Download publicatie Uniforme Maatregel 03 – Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer
Controle en fraudebeheersing PDF

Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2022

Download publicatie Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2022
Dure geneesmiddelen PDF

Overzicht gezamenlijke afspraken gemeenschappelijk inkoopverband

Download publicatie Overzicht gezamenlijke afspraken gemeenschappelijk inkoopverband
Dure geneesmiddelen PDF

Overzicht publicatiedata CieBAG: standpunten, criteria en nieuwsberichten

Download publicatie Overzicht publicatiedata CieBAG: standpunten, criteria en nieuwsberichten

Beslisboom 3 voor het creëren van ‘off-label add-on’ indicatiecode (ID).

Download publicatie Beslisboom 3 voor het creëren van ‘off-label add-on’ indicatiecode (ID).
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom 2 voor toekenning add-on voor indicatie uitbreidingen van medisch specialistische geneesmiddelen.

Download publicatie Beslisboom 2 voor toekenning add-on voor indicatie uitbreidingen van medisch specialistische geneesmiddelen.
Dure geneesmiddelen PDF

Beslisboom 1 voor toekenning nieuwe add-on prestatie voor geregistreerde indicaties van medisch specialistische geneesmiddelen.

Download publicatie Beslisboom 1 voor toekenning nieuwe add-on prestatie voor geregistreerde indicaties van medisch specialistische geneesmiddelen.
Dure geneesmiddelen PDF

Vragenformulier geregistreerde indicaties

Download publicatie Vragenformulier geregistreerde indicaties
Medisch specialistische zorg PDF

Visie Zorgverzekeraars Nederland op de medisch specialistische zorg

Download publicatie Visie Zorgverzekeraars Nederland op de medisch specialistische zorg
Dure geneesmiddelen PDF

CieBAG-criteria voor moleculaire diagnostiek

Download publicatie CieBAG-criteria voor moleculaire diagnostiek
Dure geneesmiddelen PDF

Voorbeeld SLA moleculaire diagnostiek

Download publicatie Voorbeeld SLA moleculaire diagnostiek
Medisch specialistische zorg PDF

Visie Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorg

Download publicatie Visie Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorg
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ

Controle en fraudebeheersing PDF

Visie op controles in de keten 2025

Download publicatie Visie op controles in de keten 2025
Dure geneesmiddelen PDF

Beschrijving Gemeenschappelijk Inkoopverband dure MSZ geneesmiddelen

Download publicatie Beschrijving Gemeenschappelijk Inkoopverband dure MSZ geneesmiddelen
Controle en fraudebeheersing PDF

Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2021

Download publicatie Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2021
Controle en fraudebeheersing PDF

Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2020

Download publicatie Rapportage fraudebeheersing zorgverzekeraars 2020
Controle en fraudebeheersing PDF

Organisatie fraudebeheersing bij zorgverzekeraars

Download publicatie Organisatie fraudebeheersing bij zorgverzekeraars

Algemene voorwaarden opleidingen Zorgverzekeraars Nederland

Download publicatie Algemene voorwaarden opleidingen Zorgverzekeraars Nederland
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Circulaire GGZ-therapieën

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Procedure Zorgadviestraject GGZ

Download publicatie Procedure Zorgadviestraject GGZ
Geestelijke gezondheids­zorg PDF

ZN-Circulaire gameverslaving

Download publicatie ZN-Circulaire gameverslaving

Uniforme Maatregel 02 Privacy Statement

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Download publicatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
Langdurige zorg PDF

Visie ‘Ouderenzorg van de toekomst’

Download publicatie Visie ‘Ouderenzorg van de toekomst’
Langdurige zorg PDF

Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg

Download publicatie Brochure inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg
Langdurige zorg PDF

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2021

Download publicatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2021
Langdurige zorg PDF

Infographic wachtstatussen in de langdurige zorg voor cliënten

Download publicatie Infographic wachtstatussen in de langdurige zorg voor cliënten
Langdurige zorg PDF

Infographic wachtstatussen langdurige zorg voor professionals

Download publicatie Infographic wachtstatussen langdurige zorg voor professionals
Langdurige zorg PDF

Rapportage landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2021

Download publicatie Rapportage landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2021
Langdurige zorg PDF

Rapportage landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q2 2021

Download publicatie Rapportage landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q2 2021
Langdurige zorg PDF

Rapportage landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q3 2021

Download publicatie Rapportage landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q3 2021
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q4 2021

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q4 2021
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2022

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q1 2022
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q2 2022

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q2 2022
Langdurige zorg PDF

Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q3 2022

Download publicatie Rapport landelijke wachtlijsten verpleegzorg Q3 2022
Duurzaamheid PDF

Green Deal: Samen werken aan duurzame zorg

Het klimaatcommitment van de zorgsector. Resultaatgerichte ambities, doelstellingen en afspraken van zorgaanbieders, zorgverleners, overheid, kennisorganisaties en financiële partners voor de jaren 2023-2026.

Download publicatie Green Deal: Samen werken aan duurzame zorg
Duurzaamheid PDF

ZN-visie Verduurzaming zorgsector

De visie van alle zorgkantoren en zorgverzekeraars op de realisatie van een klimaatneutraal zorgstelsel voor 2050. Volgens de afspraken in de Green Deal. Bepalend voor verdere standpunten van ZN en acties van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Download publicatie ZN-visie Verduurzaming zorgsector

Helaas, we hebben geen publicaties gevonden.

Verwijder jouw geselecteerde filters en zoek opnieuw!